HoLEP

HoLEP, prostat büyümesine lazer yöntemiyle en güncel ve en etkili çözüm. Ameliyat sonrası ereksiyon sorunları ve idrar kaçırma izlenmez. Prostat iç dokusu tamamen çıkarıldığı için tekrarlama riski neredeyse yoktur.

HoLEP ameliyatı nedir?

HoLEP ameliyatı, holmium lazer enerjisi kullanarak büyümüş prostat dokusunun kapsülünden ayrılarak kapalı olarak tamamen çıkarılması işlemidir.

Prostat büyümesi tedavisinde uygulanan en güncel ameliyat yöntemi olan ve diğer tedavi yöntemlerine olan üstünlükleri nedeniyle Avrupa ve Amerika’da kısa sürede popüler hale gelen bu yöntem Üroloji Kılavuzlarında da altın standart tedavi yöntemi olarak yerini almıştır.

HoLEP açılımı nedir?

Açılımı “Holmium Laser Enucleation of Prostate” olup, büyümüş prostat iç dokusunun (adenom) lazer yardımıyla kapsülünden ayrılarak çıkarılması anlamına gelmektedir.

HoLEP ameliyatı nasıl yapılır?


Bu işlem herhangi bir kesi yapılmadan idrar kanalından bir endoskop vasıtasıyla girilerek yapılmaktadır. Büyümüş prostat dokusu lazer yardımıyla dikkatli bir şekilde kapsülünden ayrılarak idrar torbasının içine atılır. Mesane içine atılan prostat dokusu morselatör adı verilen aletle çok küçük parçalara ayrılarak vücut dışına alınır. Sonda takılıp işlem bittikten sonra çıkarılan dokular incelenmek üzere patolojiye gönderilir.

HoLEP ameliyatı kimlere yapılır?


Bu ameliyat yöntemi iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan endoskopik (kapalı) bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntem prostat ameliyatı gereksinimi olan herkes için uygundur. Ameliyatta prostat dokusunun kapsülü dışında kalan kısmının tamamı çıkarıldığı için hastalığın tekrarlama riski neredeyse yok denecek kadar azdır ve boyutundan bağımsız olarak her prostat için uygulanabilmektedir.

HoLEP ameliyatının avantajı nelerdir?


Lazerle prostat büyümesi ameliyatının avantajları oldukça fazladır. Kesi olmadan gerçekleşmesi nedeniyle daha az kanama olur, hastanede yatış ve sonda kalma süreleri oldukça kısadır. Kanama kontrolü iyi yapılabildiğinden kan sulandırıcı kullanan hastalar içinde oldukça güvenli bir tedavi yöntemidir. Hastalar hızlı bir iyileşme ve çok daha konforlu ameliyat süreci yaşayarak kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedir. Prostat dokunun dışında kalan kısım tamamen çıkarılabildiği için hastalığın tekrarlama riski yok denecek kadar azdır.

Ameliyat sırasında kullanılan lazer enerjisinden etkilenen doku derinliği çok azdır. Bu sebepten ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan prostatın dışındaki sinirleri etkilememekte, haliyle ameliyat sonrası cinsel işlev bozukluğu gibi sorunlar izlenmemektedir.

Yine sfinkter adını verdiğimiz idrar tutmamızı sağlayan yapı ameliyat sırasında korunduğu ve müdahele ettiğimiz alanın dışında kaldığından işlem sonrası idrar kaçırma problemleri de izlenmemektedir.

HoLEP ameliyatı ne zaman gereklidir?


Holep lazer ameliyatı prostat büyümesi tedavisinde kullanılan en güncel ve modern tedavi yöntemlerinden birisidir. Lazer yöntemi, prostat ameliyatı gereksinimi olan herkes için prostat boyutundan bağımsız olarak uygulanabilir. Bu durumları madde madde sıralayacak olursak;

Büyümüş ve mesane çıkımını tıkayan prostat dokusuna bağlı oluşan:

 • İlaç tedavisinden fayda görmeyen ya da ilaç tedavisi kullanmak istemeyen hastalarda oluşan idrar yapma problemleri (idrar yapmakta güçlük, zayıf idrar akımı, sık idrara çıkma, idrarı tam boşaltamama gibi)
 • İdrar yapamama
 • Tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları
 • Böbrek yetmezliği
 • Mesanede taş oluşması
 • Kanlı idrar yapma

Lazerle prostat ameliyatı riskli mi?


Lazerle prostat ameliyatı herhangi bir kesi gerektirmeyen ve minimal invaziv olarak kabul edilen güvenli bir ameliyat tekniğidir. Ancak her ameliyatta olduğu gibi anestezi ve cerrahiye ait riskler elbette mevcuttur. Ancak kanama riskinin düşük olması, vücuda kesi yapılmaması, spinal anestezi altında uygulanabilmesi anestezi ve cerrahiye ait riskleri azaltan avantajlardır. Prostat dokusu sadece kapsülü kalacak şekilde tamamen çıkarıldığı için hastalığın tekrar etme riski de yok denecek kadar azdır.

Holep ameliyatının diğer kapalı tekniklere göre avantajları nelerdir?


Bu teknik diğer kapalı prostat ameliyatlarına (TUR P ve Greenlight gibi) göre de önemli bir üstünlük sağlamaktadır. Lazer ile prostat dokunun dışında kalan kısım tamamen çıkarılabildiği için hastalığın tekrarlama riski yok denecek kadar azdır.

TUR P ameliyatı ve Greenlight ameliyatı gibi kapalı yöntem ameliyatlarda prostat dokusunun tam olarak çıkarılamadığından sonuçlar özellikle büyük prostatlarda başarı oranı HoLEP kadar yüz güldürücü olmamaktadır. Bu ameliyatlarda çıkarılamayan prostat dokusu zamanla büyüyebilmekte ve tekrar benzer şikayetlere sebep olabilmektedir.

HoLEP Ameliyatı Fiyatı Ankara


HoLEP ameliyatının fiyatı prostatın büyüklüğüne, kullanılan cihazlara, işlemi gerçekleştiren ekibin tecrübesine, kullanılan malzemelerin kalitesi ve işlemin yapıldığı hastaneye göre değişkenlik göstermektedir. Bu ameliyatı tecrübeli ekibimizle, son teknolojiyi ve en kaliteli malzemeleri kullanarak A sınıf hastanelerde gerçekleştirmekteyiz. Ameliyat ücretleri konusunda bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Sık Sorulan Sorular

Holep prostat ameliyatı, açık prostat ameliyatının prensiplerine benzer şekilde yapılmaktadır. Fakat açık prostat ameliyatından farkı kesi olmadan kapalı olarak yapılmasıdır. Açık prostat ameliyatına göre hastanede yatış zamanı, sonda kalış süresi ısa sürmekte ve kanama miktarı çok daha az olmaktadır. Açık ameliyata göre hastalar hızlı bir iyileşme ve çok daha konforlu ameliyat süreci yaşayarak kısa sürede günlük hayatlarına dönebilmektedir. Doğrudan gözle geniş bir ekranda görülerek yapıldığından içeride hiçbir doku kalmamakta, haliyle açık prostat ameliyatına göre daha başarılı sonuçlar elde edilmektedir.
Prostat büyümesi olan hastalarda idrar deliğinden bir endoskop vasıtası ile girilerek prostatın bir bıçak yardımıyla parça parça kesilerek ortasında idrarın yapılmasını sağlayacak kavite oluşturulması işlemidir.
HoLEP ameliyatının süresi prostatın boyutuna göre değişmekle birlikte tecrübeli bir cerrahın ellerinde ortalama 1-2 saat arasında sürmektedir.
HoLEP ameliyatının diğer tekniklere göre daha düşük kanama riski, daha kısa hastanede yatış süresi ve daha hızlı iyileşme süreci gibi avantajları olup hastalar ameliyattan 1 gün sonra sondaları alınıp taburcu olabilmekte ve gündelik hayatlarına hızlı bir şekilde dönüş yapabilmektedir.
HoLEP ameliyatı sonrası sonda takılır. Sonda genellikle ameliyattan 1 gün sonra alınır ve hastanın taburculuğu gerçekleştirilir.
Her ameliyatta olduğu gibi prostat ameliyatı sonrasında da bir iyileşme süreci vardır ve özellikle ilk birkaç hafta birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir.
 1. Sert zeminlere oturulmamalıdır
 2. Bol su içilmeli; acılı, baharatlı, alkollü ve kafeinli yiyecek ve içeceklerden uzak durulmalıdır.
 3. Ikınmamaya, kabız kalmamaya, ağır yükler kaldırmamaya dikkat edilmelidir.
 4. oğuktan mümkün olduğunca korunulmalıdır.
 5. Cinsel aktiviteden uzak durulmalıdır.
 6. Ağır sporlardan, bisiklet sürmekten, ata binmekten uzak durulmalıdır.
 7. Uzun süreli araç kullanılmamalıdır.
 8. Dar kıyafetler giymemeye özen gösterilmelidir.
HoLEP ameliyatında sırasında kullanılan lazer enerjisinden etkilenen doku derinliği çok azdır. Bu sebepten ereksiyonu (sertleşmeyi) sağlayan prostatın dışındaki sinirleri etkilememekte, haliyle ameliyat sonrası sertleşme sorunu gibi cinsel işlev bozuklukları izlenmemektedir.
Sfinkter adını verdiğimiz idrar tutmamızı sağlayan yapı Holep ameliyatında korunduğu ve müdahele ettiğimiz alanın dışında kaldığından işlem sonrası idrar kaçırma problemleri de izlenmemektedir.
Ameliyat sonrası 1. gün sonda alındıktan sonra hastalar taburcu olmaktadır. Taburculuk sonrası gündelik yaşantısına dönebilen hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle birkaç haftalık süreçte ağır spor ve egzersizlerden, sert zeminlere oturmaktan, cinsel aktiviteden, soğuğa maruziyetten, acılı-baharatlı yiyecekler ile asitli ve alkollü içeceklerden uzak durmaları önerilir.
HoLEP ameliyatı sonrası çıkarılan prostat dokusu patolojik olarak incelenir. Prostat dokusunun incelenmesi kanser hücrelerinin varlığını veya yokluğunu belirlemek için yapılır.
HoLEP ameliyatı sonrası prostatın tekrar büyümesi ve şikayetlere yol açması ihtimali çok düşüktür. Çünkü HoLEP tedavisi ile prostat dokusunun kapsül dışında kalan kısmının tamamı çıkarılır.
HoLEP (Holmium Laser Enucleation of the Prostate) ve TUR-P (Transurethral Resection of the Prostate) prostat büyümesi olan erkeklerde kullanılan iki farklı cerrahi tedavi yöntemidir. Her iki tedavi yönteminde de amaç prostat dokusunun küçültülerek semptomların düzeltilmesidir.
TUR-P ameliyatı prostat dokusunun plazmakinetik enerji kullanılarak parçalar halinde kesilip çıkarılması yöntemidir. Bu teknik belli boyuta kadar olan prostat büyümelerinde oldukça efektif bir çözüm sağlamaktadır. Ancak prostat dokusu çok büyüdüğünde bu ameliyat tekniği ile prostatın tamamı çıkarılamaz. Bu nedenle belli bir boyutun üzerindeki (80-100cc) prostat büyümelerinde öncelikli tedavi seçeneğini prostatın tamamının çıkarılmasına olanak sağlayan HoLEP ameliyatı oluşturmaktadır.
HoLEP ameliyatı iyi huylu prostat büyümesi tedavisinde kullanılan bir ameliyat tekniğidir. Prostat kanseri hastalarında HoLEP ameliyatının kanseri tedavi edici amaçla kullanılması uygun değildir. Çünkü bu ameliyat tekniğinde prostatın kapsülü çıkarılmamakta sadece iç kısmındaki bez yapısı alınmaktadır. Ancak radikal prostatektomi ameliyatı yapılamayan ve idrar yapma güçlüğü yaşayan hastalarda palyatif amaçlı olarak idrar yapmasının rahatlaması için uygulanabilir.

Konu Özeti

✅ Tedavi Seçeneği Holep Ameliyatı
✅ Açılımı Holmium Laser Enucleation of Prostate
✅ Amacı Büyümüş Prostat Dokusunun Temizlenmesi
✅ Tedavi Edilen Hastalıklar İyi Huylu Prostat Büyümesi
✅ Tedavi Fiyatı Görüntüle

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Prof. Dr. Berkan Reşorlu

Doktorunuza Sorun

SİZİ ARAYALIM

WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi
Doktorunuza Sorun