TUR-P

TUR-P ameliyatı, hastaya genel veya spinal anestezi verildikten sonra prostat dokusunun idrar yolundan rezektoskop denilen özel bir alet ile girilerek parça parça kesilerek dışarı alındığı cerrahi yöntemdir. Günümüzde TUR ameliyatlarında en çok tercih edilen yöntem bipolar (Plazma Kinetik) TUR sistemidir.

TUR ameliyatı nedir?

İyi huylu prostat büyümesinin (BPH) cerrahi tedavisinde en sık uygulanan ve 80 gr’ın altında prostatların tedavisinde altın standart yöntem olarak kabul edilen endoskopik (kapalı) bir cerrahi yöntemdir.

TUR-P açılımı nedir?

TUR-P ameliyatının açılımı Transüretral Prostat Rezeksiyonu veya İngilizce olarak Transurethral Resection of Prostate olup, üretra yani idrar kanalından endoskop ile girilerek prostatın parçalar halinde kesilerek çıkarılması anlamına gelmektedir.

Plazma kinetik TUR nedir?


Plazma Kinetik TUR sisteminde klasik TUR sisteminden farklı olarak elektrik enerjisi yerine bipolar enerji kullanılmaktadır. Halk arasında kapalı prostat ameliyatı olarak da bilinen bu yöntemde vücuda bir kesi yapılmadan idrar deliğinden bir endoskop yardımı ile girilerek prostat parçalar halinde kesilerek dışarı alınmakta ya da buharlaştırılmaktadır. Daha sonra alınan prostat parçaları incelenmek üzere patolojiye gönderilmektedir.

Plazmakinetik TUR yöntemin klasik TUR yöntemine göre avantajları nedir?


  • Vücuttan elektrik enerjisi geçmediği için kalp pili olan hastalarda güvenle kullanılabilir
  • Prostat dokusu daha güvenli ve hızlı bir şekilde çıkarılabildiği için ameliyat süresi daha kısa, kanama ihtimali daha az, hastanede yatış süresi ise daha kısadır.
  • Plazma kinetik TUR yönteminde kullanılan sıvı serum fizyolojik olduğu için klasik TUR yönteminde izlenebilen TUR Sendromu görülmemektedir.

TUR ameliyatı nasıl yapılır?


Bu yöntemde hastaya genel veya spinal anestezi verildikten sonra idrar yolundan rezektoskop denilen özel bir alet ile girilerek prostat dokusu parça parça kesilerek dışarı alınır. Bu amaçla çeşitli enerji kaynakları kullanılır. Kullanılan enerji kaynağı monopolar veya bipolar olabilir. Bipolar sistemde hastanın vücudundan elektrik akımı geçmediği için kalp pili olan hastalarda güvenle uygulanabilir. Günümüzde TUR ameliyatlarında en çok tercih edilen yöntem bipolar (Plazma Kinetik) TUR sistemidir.

Prostat dokusu şeritler halinde kesilirken diğer yandan da cihaz yardımı ile kanamalar durdurulur. İdrar kesesi içinde biriken prostat dokuları sonradan vakum sistemi ile dışarıya çıkartılır. Operasyon sonrası, idrar yoluna bir sonda konularak ortalama 1-3 gün süreyle bekletilir.

Bu işlemde vücutta herhangi bir kesi olmadığı için ameliyat sonrası iyileşme hızlı olmaktadır. Birçok hasta 6 saat içerisinde sıvı ve yemek alımıyla beraber ayağa kalkabilmekte, operasyonun ertesi günü ise tamamen normal hayatına dönebilmektedir.

TUR-P ameliyatında kullanılan teknikler nelerdir?


TUR prostat ameliyatı kullanılan enerji kaynağına göre monopolar (klasik) TUR ve bipolar (Plazma Kinetik) TUR olarak isimlendirilmektedir. İki yöntemde de prostat parçalar halinde kesilerek dışarı çıkarılmaktadır. Plazma kinetik sistem klasik yönteme göre daha etkin ve güvenli bir çalışma sistemi sağlamaktadır.

Özellikle mesane boynu yüksekliği olan genç hastalarda tercih edilen ve prostat dokusu çıkarılmadan sadece mesane boynunun özel bir loop vasıtasıyla çizilerek indirildiği yöntem TUİP (Transüretral Prostat İnsizyonu) olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemin diğer tekniklere olan en önemli üstünlüğü meni geri kaçma ihtimalinin (retrograd ejakulasyon) çok düşük olmasıdır.

Bazen bipolar enerji kullanılarak doku çıkarılmadan sadece prostata buharlaştırma işlemi yapılabilmektedir. Bu ameliyat tekniği prostatın buharlaştırılması (elektrovaporizasyon) olarak adlandırılmaktadır.

Bipolar enerji sistemi ile prostat dokusu sadece kapsülü kalacak şekilde (enükleasyon) dışarı çıkarılabilmektedir. Bu ameliyat tekniği ise BipoLEP (Prostatın Bipolar Enükleasyonu) olarak adlandırılmaktadır.

TUR-P’ın HoLEP’den Farkı Nedir?


TUR-P ameliyatı günümüzde en sık uygulanan ve 80 gramdan küçük prostatlarda altın standart olarak kabul edilen prostat ameliyatı tekniğidir. Bu yöntemde idrar deliğinden özel bir endoskop vasıtasıyla girilerek prostat parçalar halinde kesilerek dışarı alınmaktadır.


HoLEP ameliyatı ise daha çok büyük prostatlarda tercih edilen prostatın lazer yardımıyla kapsülünden sıyrılarak çıkarıldığı ameliyat tekniğidir. Çok büyük prostatlarda TUR ameliyatı ile geride rezidü doku kalabilirken, HoLEP ve ThuLEP yöntemlerinde prostat kapsülünden ayrılarak tamamen çıkarıldığı için rezidü doku kalmamakta dolayısıyla tekrar riski daha düşük olmaktadır.

TURP’un Diğer Prostat Tedavi Yöntemlerine Göre Avantajları


TURP ameliyatı; özel geliştirilmiş bir endoskop vasıtasıyla idrar deliğinden girilerek yapılan kapalı bir ameliyat tekniğidir. Günümüzde prostat ameliyat yöntemleri arasında en sık kullanılan teknik olup, prostat ağırlığı 30 – 80 gram arasında olan hastalarda altın standart yöntem olarak kabul edilmektedir.

Plazma Kinetik sistem sayesinde daha büyük prostatlarda da bu yöntem etkin ve güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. Açık ameliyat tekniklerine göre daha hızlı ve konforlu bir iyileşme süreci sağlamaktadır. İyi huylu prostat büyümesi ameliyatlarının tümünde idrar kaçırma ve sertleşme sorunu gibi cinsel fonksiyon bozuklukları çok nadir olarak izlenmektedir. HoLEP ve ThuLEP gibi enükleasyon tekniklerinde özellikle ilk üç ay izlenebilen idrar kaçırma ve idrar yaparken yanma şikayetleri TUR ameliyatlarında çok nadiren izlenmektedir.

TURP yöntemi ile Greenlight, Rezum ve TUMT gibi buharlaştırma ve ablasyon tekniklerine göre daha büyük kavite oluşturulduğu için daha etkin sonuçlar alınmakta, dışarı alınan prostat dokuları sayesinde patolojik inceleme de yapılabilmektedir.

TUR ameliyatının dezavantajları nelerdir?


TUR ameliyatının en önemli dezavantajı çok büyük prostatlarda uygulandığında geride rezidü doku kalabilmesi ve bu nedenle ilerleyen yıllarda tekrar prostat tedavisi ihtiyacı doğabilmesidir. Yine diğer prostat ameliyatlarında olduğu gibi meninin geri kaçması (retrograd ejakülasyon) TUR ameliyatında sık görülen bir durumdur.

Çocuk sahibi olmak isteyen ya da kuru boşalma yaşamak istemeyen hastalar için ejakülasyon koruyucu TUR ameliyatı veya sadece mesane boynuna müdahelenin yapıldığı TUİP ameliyatı uygulanabilmektedir. Son dönemlerde popüler olan Rezum ameliyatı da retrograd ejakülasyon görülme oranı oldukça düşük bir ameliyat tekniğidir.

Prostat TUR P Ameliyatı Fiyatı Ankara


Prostat TUR ameliyatının fiyatı kullanılan cihazlara, prostatın büyüklüğüne, işlemi gerçekleştiren ekibin tecrübesine, kullanılan malzemelerin kalitesine ve işlemin yapıldığı hastaneye göre değişkenlik göstermektedir. Bu ameliyatı tecrübeli ekibimiz ile, son teknolojiyi ve en kaliteli malzemeleri kullanarak A sınıf hastanelerde gerçekleştirmekteyiz. Ameliyat fiyatları konusunda bizi arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Sık Sorulan Sorular

TURP ameliyatının süresi prostatın boyutuna göre değişkenlik göstermekle birlikte yarım saat ile 2 saat arasında sürmektedir. TUR ameliyatı spinal anestezi ya da genel altında yapılabilmektedir.
TURP öncesi özel bir ameliyat hazırlığına gerek yoktur. Diğer ameliyatlarda olduğu gibi anestezi için rutin hazırlıklar yapılır ve ameliyattan 6 saat önce yeme ve içme kesilir. Ameliyat öncesi aktif idrar yolu enfeksiyonu olmadığından emin olunmalı, özel bir durum yoksa 5 gün öncesinden kan sulandırıcı ilaçlar mümkünse kesilmelidir.
TUR ameliyatının açık tekniklere göre daha düşük kanama riski, daha kısa hastanede yatış süresi ve daha hızlı iyileşme süreci gibi avantajları olup hastalar ameliyattan 1-3 gün sonra sondaları alınıp taburcu olabilmekte ve gündelik hayatlarına hızlı bir şekilde dönüş yapabilmektedir.
TUR ameliyatı sonrası sonda takılır. Sonda genellikle ameliyattan 1 ila 3 gün sonra alınır ve hastanın taburculuğu gerçekleştirilir.
Ameliyattan 1-2 gün sonra idrar rengi açıksa hastanın sondası alınabilmektedir. Sonda alındıktan sonra taburcu edilen hastaların evde de birtakım noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Yeni oluşan prostat kavitesinin tamamen iyileşmesi yaklaşık 1 aylık bir süreç gerekmektedir. Bu süre boyunca ağır sporlar yapılmaması, cinsellikten uzak durulması, soğuktan korunulması ve bol bol su tüketilmesi gerekmektedir.
Ameliyattan 1-2 gün sonra sonda alınarak hastalar taburcu olmaktadır. Taburculuk sonrası günlük yaşantısına dönen hastalarımızın dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Özellikle ilk 1 aylık dönemde ağır egzersizlerden, sert zemine oturmaktan, cinsel aktivitelerden, soğuğa maruz kalmaktan, acılı ve baharatlı yiyecekler ile asitli ve alkollü içecekleri tüketmekten uzak durmaları önerilir.
Prostat dokusu yaşla birlikte büyümeye devam etmektedir. Prostatın büyüme hızı ise kişiden kişiye çok değişkenlik göstermektedir. HoLEP, ThuLEP ve açık prostat ameliyatlarında olduğu gibi iyi yapılmış bir TUR ameliyatı sonrası prostatın tekrar büyümesi ve şikayetlere yol açacak boyutlara gelmesi çok uzun yıllar alacaktır.
Sfinkter adını verdiğimiz idrar tutmamızı sağlayan yapı TURP ameliyatında korunduğu ve müdahele ettiğimiz alanın dışında kaldığından işlem sonrası idrar kaçırma problemi izlenmemektedir.
TUR-P ameliyatı sonrası cinsel istek, orgazm, haz ve ereksiyon (sertleşme) gibi cinsel fonksiyonlar diğer prostat büyümesi ameliyatlarında olduğu gibi etkilenmemektedir. Boşalma (ejakulasyon) fonksiyonu ise yine diğer prostat ameliyatlarında olduğu gibi büyük oranda etkilenmekte ve ameliyat sonrası hastaların büyük kısmında kuru boşalma (retrograd ejakülasyon) izlenmektedir.

Konu Özeti

✅ Tedavi Seçenekleri TUR-P Ameliyatı
✅ Açılımı Transüretral Prostat Rezeksiyonu
✅ Amacı Prostatın İçindeki Büyümüş Doku Parçalarının Çıkarılması
✅ Tedavi Edilen Hastalıklar İyi Huylu Prostat Büyümesi (BPH)
✅ Tedavi Fiyatı Görüntüle

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Prof. Dr. Berkan Reşorlu

Doktorunuza Sorun

SİZİ ARAYALIM

WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi
Doktorunuza Sorun