Üreteroskopi (URS)

Üreteroskopi (Lazerle Kapalı Taş Ameliyatı)


Son 15 yıl içerisinde 1000’in üzerinde URS (üreteroskopi) ile taş ameliyatı gerçekleştirdim ve bu deneyimlerim sonucu bu cerrahi girişimi %99’un üzerinde başarı oranı ile uygulamaktayım. Endoskopik taş ameliyatları konusunda uluslararası dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde bilimsel makalem mevcuttur. Ulusal ve Uluslararası 100’ün üzerinde toplantıda taş ameliyatları konusunda tecrübelerimi davetli konuşmacı olarak aktardım ve aktarmaya devam ediyorum. Özel ilgi alanım olan böbrek taş hastalığı konusunda tedavinizi planlamak için iletişim numaralarından randevu talep edebilirsiniz.

Üreteroskopi (URS) nedir?


Üreter (böbrek ve mesane arasında bağlantıyı sağlayan ince kanal) taşlarının tedavisinde kullanılan, idrar kanalından girilerek yapılan endoskopik (kapalı) bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntem, üreterorenoskop adı verilen bir alet kullanılarak gerçekleştirilir. Üreterorenoskop, idrar yollarının içine yerleşen taşları veya tümörleri belirlemek ve çıkarmak için kullanılır. Üreteroskopi genellikle böbrek taşlarının çıkarılması için en sık kullanılan yöntemlerden biridir.

URS’nin açılımı nedir?


URS, “Üreterorenoskopi” olarak açılır. Bu, idrar yollarının içine yerleşen böbrek taşlarının veya tümörlerin çıkarılması için kullanılan bir cerrahi yöntemdir.

Üreteroskopi işlemi hangi amaçla yapılır?


Üreteroskopi, idrar yollarının incelenmesi ve tedavisi için kullanılan bir endoskopik yöntemdir. Ameliyat sırasında, bir üreterorenoskop aracılığıyla idrar yollarının içine girilir ve idrar yollarının iç yüzeyini görüntülenir.

Üreteroskopi işlemi genellikle böbrek ve üreter taşlarının tedavisi, tümörlerin tespiti ve tedavisi, idrar yolu tıkanıklıklarının çözülmesi, idrar yolu yaralanmalarının tedavisi gibi amaçlarla yapılır.

Fleksible URS nedir?


Fleksible URS (Fleksible Üreterorenoskopi), URS (Üreterorenoskopi) ameliyatının esnek bir endoskop kullanılarak yapılan şeklidir. Esnek yapıdaki endoskop sayesinde böbrek ve idrar yollarının her noktasına ulaşılıp müdahale edilebilmektedir. Böbrek içerisinde yerleşmiş taşlarda ve üreterin üst kısmında yerleşmiş taşlarda öncelikle tercih edilen tedavi yöntemi fleksible URS olup retrograd intrarenal cerrahi (RİRC) olarak da adlandırılmaktadır.

Üreteroskopi (URS) nasıl yapılır?


Genel ya da spinal (belden uyuşturma) anestezi altında yapılır. Ameliyat sırasında rijid ya da esnek (fleksibl) endoskoplar kullanılabilir ve işlem kullanılan cihaza göre isimlendirilir. Hasta sırt üstü yatırılarak, litotomi (doğum) pozisyonuna alınır. Taş, endoskop içinden gönderilen lazer taş kırma cihazı ile çok küçük parçalara ayrılır.

Gerektiğinde basket kateter denilen aletler yardımıyla taş parçaları dışarı alınabilir. Taş çok büyükse, kanal duvarında ciddi ödem yapmışsa ya da bir yaralanma oluşmuşsa böbrek ile mesane arasına idrar akışının sağlanması amacıyla bir stent konulabilir. Bu stent yaklaşık 1-2 hafta sonra alınmaktadır.

URS ameliyatının riskleri var mıdır?


Kapalı (endoskopik) bir işlem olmasına rağmen bazı riskler içermektedir. İdrar kanalı endoskopun geçemeyeceği kadar dar ise işlem stent konularak ikinci bir seansa ertelenebilmektedir. İşlemin en korkulan komplikasyonu kanalın yaralanması ya da kopmasıdır.

Bu yaralanmaların büyük bölümü stent ile iyileşirken, kopma ya da çok ciddi yaralanmalarda cerrahi onarım gerekmektedir. Ameliyat sonrası ilaç tedavisi gerektiren enfeksiyon, ateş ve kanama izlenebilen diğer nadir komplikasyonlardır. Bu tip istenmeyen yan etkilerin oluşmaması için cerrahi öncesi dikkatli hazırlık, ince enstrümanların kullanımı ve cerrahi deneyim önem arzetmektedir.

Her hastanın durumu farklı olduğu için ameliyat öncesinde doktorunuz sizle bireysel olarak riskleri konuşacaktır ve ameliyatın size uygun olup olmadığını değerlendirecektir.

Üreteroskopi öncesi hazırlıklar nelerdir?


Üreteroskopi öncesi hazırlıklar, ameliyat sırasında rahat ve güvenli bir şekilde idrar yollarınızın incelenmesini ve taşların çıkarılmasını sağlamak için yapılır. Hazırlıklar arasında:

  • Ameliyat gününü belirleme: Üreteroskopi ameliyatı için belli hazırlıklar yapılması gerekmektedir. Ameliyat gününü belirlerken taşın kendiliğinden düşebilme ihtimaline karşı belli bir bekleme süreci olabilir ya da durumun aciliyetinden ötürü hızlı bir şekilde ameliyata almak gerekebilir.
  • Ameliyatın detaylarını ve sonrasını konuşma: Üreteroskopi ameliyatı öncesi hastanın doktoruyla detaylıca konuşması çok önemlidir. Ameliyatta yapılması planlananlar, sonrasındaki süreç ve riskleri detaylı bir şekilde konuşulmalıdır.
  • Anestezi Hazırlığı: Üreteroskopi ameliyatı genel veya spinal anestezi altında yapılan bir işlem olup öncesinde tüm ameliyatlarda olduğu gibi anestezi alınmasında sakınca olup olmadığı belli testlerle Anestezi doktoru tarafından değerlendirilmelidir. Hastanın anestezi alacağı için ameliyattan önce 6-8 saatlik bir açlık süresinin olması gerekmektedir.
  • İdrar yolu enfeksiyonlarının tedavisi: Üreteroskopi işlemi öncesi hastanın aktif idrar yolu enfeksiyonu olup olmadığının mutlaka görülmesi gerekir. Eğer kişide aktif bir üriner enfeksiyon varsa mutlaka tedavi edilmelidir. Aksi takdirde sepsis gibi hayatı tehdit edebilecek ciddi tablolar ortaya çıkabilmektedir.

URS Ameliyatı Fiyatı Ankara


URS (Üreterorenoskopi) ameliyatı fiyatı birçok faktöre göre değişebilir. Örneğin, ameliyatın yapıldığı hastane, kullanılan cihaz ve malzemelerin kalitesi, ameliyatı yapacak doktorun deneyimi, ameliyatın zorluk derecesi ve ameliyat sonrası gereken takip kontrolleri gibi faktörlere göre değişebilir. Ameliyatın gerçek fiyatını belirlemek için kişinin sağlık durumunu, ameliyatın zorluk derecesini ve ameliyatı yapacak doktorun deneyimini göz önünde bulundurarak bir sağlık kuruluşundan fiyat teklifi alması daha uygun olacaktır.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Sık Sorulan Sorular

Bu ameliyat genellikle 30 dakika ile 2 saat arasında değişebilir. Ameliyatın süresi, böbrek taşlarının büyüklüğü, sayısı, yerleşim yeri ve taşların çıkarılmasına yönelik teknikler gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, ameliyat sonrasında böbreklerin ve idrar yollarının incelenmesi ve temizlenmesi için ek süre gerekebilir.
URS ameliyatı sırasında taş lazerle kırılmaktadır. Böbrek taşları bazen sert olsa da lazerle tümü kırılabilmektedir. Bazen çok büyük ya da yerleşim yeri uygun olmayan taşlar yeterince kırılamayabilmektedir. URS ameliyatı sırasında içeride pürülan yani enfekte idrar görülürse, kanal darlığı gibi enstrümanların ilerletilmesine engel bir durum varsa ya da işlemde bir yaralanma oluşmuşsa hastayı tehlikeye atmamak için idrar kanalı içerisine bir stent yerleştirilerek işlem daha güvenli bir seansta yapılmak üzere ertelenebilmektedir.
Böbrek taşları tekrar oluşabilir ya da taşların boyutu, sertliği veya başka nedenlerden ötürü tek seansta tamamen temizlenemeyebilir. Bu gibi durumlarda tekrar ameliyat gereksinimi olabilir. Tekrar ameliyat ihtiyacının oluşma ihtimali böbrek taşlarının yerleşim yeri, sertliği ve büyüklüğü, kişinin yaşı, mevcut metabolik bozuklukları, böbrek anatomisi ve hastaya ait diğer faktörlere göre değişebilir. Ayrıca, ameliyat sonrası böbrek taşlarının tekrar oluşmasını önlemek için önerilen diyet ve verilmişse ilaç tedavilerine uymak da çok önemlidir.
URS (Üreterorenoskopi) ameliyatı, çocuklarda da uygulanabilir. Çocuklar da böbrek taşlarına sahip olabilirler ve bu taşlar çocukların sağlıklarını olumsuz etkileyebilir. Ancak, çocukların anatomisi farklıdır ve genellikle daha küçük bir üreterorenoskop kullanılır. Çocuklar için URS ameliyatı, çocuğun genel sağlık durumu, taşların yerleşim yeri ve büyüklüğü, çocuğun yaşı ve diğer faktörler göz önünde bulundurularak yapılır.
URS ameliyatının cinsel hayata bir etkisi yoktur. Üriner sisteme yapılan endoskopik bir girişim olup; sertleşme, boşalma ya da orgazm gibi cinsellikle ilgili durumlara herhangi bir olumsuz yan etkisi yoktur.
Üreteroskopi ameliyatı sonrası ağrı olabilir. Ağrı genellikle taşa bağlı oluşan idrar yollarındaki ödem, dökülen taş kırıntıları ya da stent konulmuşsa onun yaptığı iritasyona bağlı oluşmaktadır. Hafif dereceli ağrılar ağrı kesici kullanılarak rahatlatılabilirken, şiddetli ve inatçı ağrılar, eşlik eden ateş ya da ciddi idrar kanaması durumunda mutlaka doktorunuzla iletişime geçmelisiniz.
Her iki böbrekte taş varlığında tedavi eş seanslı ya da iki ayrı seansta yapılabilir. Hangi durumun hasta için uygun olacağına doktorunuz tarafından karar verilecektir. Böbrek taşlarının sayısı, boyutu, yerleşim yeri, sertliği, böbrek anatomisi ve hastanın mevcut hastalıkları gibi birçok faktöre bağlı olarak tek seansta mı yoksa çok seanslı ameliyatın uygun olacağına karar verilecektir.

Konu Özeti

✅ Tedavi Seçeneği URS Ameliyatı
✅ Açılımı Üreterorenoskopi
✅ Amacı İdrar Yollarının İncelenmesi ve Tedavisi
✅ Tedavi Edilen Hastalıklar Üreter Taşları ve İdrar Yolu Tümörleri
✅ Tedavi Fiyatı Görüntüle

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Prof. Dr. Berkan Reşorlu

Doktorunuza Sorun

SİZİ ARAYALIM

WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi
Doktorunuza Sorun