Varikosel

Prof. Dr. Berkan REŞORLU, son 20 yılda 1000’in üzerinde mikrocerrahi yöntemle varikosel ameliyatı gerçekleştirmiştir. Varikosel tedavisinde mikrocerrahi teknik ve doppler cihazı kullanıldığında hata payı nerdeyse sıfıra inmektedir. Bu teknikle varikoselin tekrarlama riski ortadan kalkmakta, oldukça yüksek başarı oranları elde edilmektedir.

Varikosel nedir?

Varikosel, testislerdeki kanı boşaltan toplardamarların bacaklardaki varis tarzı genişlemesine verilen isimdir. Bu durum sıklıkla (%90) sol tarafta görülürken, %8-9 oranda iki taraflı, %1-2 oranında ise sağ tarafta izlenmektedir. Sol tarafta daha sık izlenmesinin nedeni sol taraf toplardamarının anatomik yapısı ve vücut içindeki seyri ile ilgilidir. Toplumdaki erkeklerin genelinde görülme oranı %15-20 arasındadır. Kısırlık (infertilite) sorunuyla doktora başvuranların ise yaklaşık %30-40’ında rastlanmaktadır.

Varikosel belirtileri nelerdir?


  • Kısırlık: Testis ısısının bozulması, kirli kan içindeki toksik maddelerin testiste birikmesi ile testis fonksiyonları etkilenir. Bu durum öncelikle sperm üretimini, ileri evrelerde ise erkeklik hormonu üretimini bozar. Varikosel düzeltilebilir erkek kısırlığının en sık sebebini oluşturmaktadır.
  • Testiste şişlik ve kabarıklık: Damarlardaki genişleme, bir süre sonra dışarıdan görülecek kadar belirginleşip bacaklarda görülen varislere benzer görünüm alabilmektedir. Bu durum dışardan kabarıklık ve şişlik şeklinde kendini belli etmektedir.
  • Testiste ağrı: Varikosel ağrısı testiste olan rahatsız edici künt nitelikte kendi belli eden bir ağrıdır. Bu ağrı genelde kasık bölgesinde ve testiste hissedilebildiği gibi zaman zaman bacağa doğru da yayılabilir.
  • Testiste küçülme: Varikosel ilerleyen dönemlerde sperm ve erkeklik hormonu üretiminden sorumlu olan testisin boyutlarında küçülmeye neden olabilmektedir. Bu durum kendini kısırlık (infertilite), cinsel isteksizlik ve cinsel sağlık sorunları ile gösterebilmektedir.

Varikosel neden oluşur?


Varikosel, testislerden kanı boşaltımını sağlayan toplardamarların bacaklardaki varis tarzı genişlemesine verilen isimdir. Varikoselin neden olduğu tam olarak belli değildir. Testise giden toplardamarlardaki valv (kapakçık) sisteminin düzgün çalışmadığından kaynaklandığına inanılmaktadır. Ancak karnın içi basıncını arttıracak ağır sporlarla uğraşanlar bireylerde, kronik kabızlık problemi yaşayanlarda, kronik öksürük problemi olanlarda, sürekli ayakta kalmak gereken meslekleri yapanlarda, şişman ve uzun boylu erkeklerde daha sık izlendiği bilinmektedir.

Varikosel Tedavisi


Varikosel teşhisi konulan kişilerde infertilite (kısırlık) problemi yoksa, testis boyutları ve semen parametreleri etkilenmemişse destek tedavisi önerilebilir. Ameliyat kararı verebilmek için hastada muayene ile varikosel sorununun ortaya konulması ve bu durumun sperm parametrelerini etkilediğinin gösterilmesi gereklidir. Yine adolesan dönem erkeklerde varikosele bağlı testis boyutları arasında %10’dan fazla hacim farkı oluşmuşsa ameliyat önerilmektedir.

Varikosel ameliyatının mikrocerrahi teknikle mikroskop kullanılarak yapılması gerekir. Kasık bölgesinden 2 cm’lik bir kesiden girilerek mikroskobik büyütme altında genişlemiş toplardamarlar bağlanır. Atardamarlar, lenfatikler ve sperm taşıyan kanalların hasar görmemesi ve buna bağlı istenmeyen komplikasyonların oluşmaması için mikrocerrahi yöntemin kullanılması oldukça önemlidir. Yine mikrocerrahi yöntem ile yapılan ameliyat sonrası varikoselin tekrarlama riski oldukça düşük olup yüzde sıfıra yakın iken klasik teknikle bu oran %15 civarındadır.

Varikosel tanısı nasıl konulur?


Varikosel tanısı elle muayene ile konulmaktadır. Muayene bulgularına göre varikosel 3 dereceye ayrılmaktadır. Varikosel tanısı konulduktan sonra mutlaka testis boyutları ve kıvamı da kontrol edilmelidir. Klinik tanıyı desteklemek için gerektiğinde Skrotal Doppler Ultrasonografi yapılabilir ancak tanı için mutlak gerekli değildir. Sperm parametrelerinin değerlendirildiği semen analizinin yapılması ise varikosel ameliyatı gerekliliği konusunda belirleyici olmaktadır.

Varikosel Ameliyatı Sonrası


Ameliyat sonrası erken dönemde yara yeri temizliğine ve ameliyat bölgesine darbe almamaya dikkat etmek gerekir. Yara yerinin 2-3 gün pansuman yapılıp kapalı kalması ve duş alınmaması tavsiye edilir. İlk 1 ay ağır efor gerektiren sporlardan, hareketlerden ve cinsel aktiviteden uzak durmalarında fayda vardır. Dengeli ve düzenli beslenme, düzenli uyku, stresten ve sigara gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma hem ameliyat sonrası iyileşme hem de sperm değerlerinin hızlı düzelmesi için önemlidir.

Varikosel ameliyatı İçin Microcerrahi’nin Önemi


Bu işlem güçlü operasyon mikroskopu altında gerçekleştiği zaman;

  • Ameliyat sonrası nüks (tekrarlama) ihtimali çok düşüktür (<%1).
  • Başarı oranı (sperm parametrelerinde düzelme ve gebelik şansı) daha yüksektir.
  • Komplikasyon riski (lenfatik, atardamar ve sperm kanallarının yaralanması) oldukça düşüktür.

Varikosel Ameliyatı Fiyatı Ankara


Varikosel ameliyatı fiyatı, hastalarımız tarafından sıkça sorulan bir sorudur. Cerrahın bu alandaki başarısı, uygulanan teknik, kullanılan cihazlar, hastanın ek hastalıkları, işlemin yapılacağı merkez ve kullanılan aletlerin kalitesi farklı fiyatların oluşmasını sağlar. Kaliteli ve başarılı bir varikosel ameliyatı için kliniğimizi tercih edebilirsiniz. Varikosel ameliyatı fiyatı hakında bilgi almak için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Bizimle İletişime Geçebilirsiniz

Sık Sorulan Sorular

Varikoselin kendiliğinden düzelmesi çok nadir bir durumdur. Bu konuda yapılan bir çalışma bu ihtimali %1’den daha düşük olarak bildirmektedir

Varikosel tedavisinde uygulanan anjiografi eşliğinde varisleşmiş damarların tıkayıcı ajanlarla kapatılması işlemidir. İşlem sonrası varikosel tekrarlama riskinin mikrocerrahi ile ameliyata göre daha yüksek olması ve kendine özgü ciddi komplikasyonları (damar yırtılması, koil embolisi, kontrast alerjisi vb) nedeniyle tedavide ilk tercih olarak önerilmemekte, cerrahiye alternatif bir tedavi seçeneği olarak sunulmaktadır.

Varikosel ameliyatının gerekliliği için ultrasonla tespit edilen ven çaplarının boyutu önemli değildir. Tanıda ve ameliyat kararını vermede elle muayene ile varikosel tespit edilmesi önemlidir. Elle muayenede varikosel tespit edilen ve sperm parametreleri etkilenmiş hastalara varikosel ameliyatı olması önerilir.

Varikosel ameliyatı tecrübeli ellerde mikrocerrahi teknikle yapıldığında varikoselin tekrar etme ihtimali ve komplikasyon riski oldukça düşüktür (<%1).

Varikosel ameliyatı günübirlik bir işlem olup, hasta ameliyat sonrası aynı gün taburcu olabilmektedir. Hastalar birkaç gün içinde gündelik yaşantılarına dönebilse de düzgün bir iyileşme için ilk 1 ay ağır efor gerektiren sporlardan, hareketlerden ve cinsel aktiviteden uzak durmalarında fayda vardır.

Varikosel ameliyatı sonrası özellikle erkeklik hormonu düzeyi düşük kişilerde artış görülmektedir. Testis volümünde ameliyat sonrası meydana gelen artışın seksüel performans, libido hatta erken boşalma üzerinde olumlu etkilerinin olduğuna yönelik literatürde çalışmalar mevcuttur.

Varikosel testislerin gelişimini bozan ve sperm üretimini olumsuz etkileyen, erkeklerde düzeltilebilir infertilitenin en sık sebebi olan hastalıktır. İnfertilite nedeniyle başvuran erkeklerin yaklaşık %30-45’de varikosel varlığı tespit edilmektedir. Varikoselektomi ameliyatı sonrası sperm parametrelerinde düzelme oranı %60-80 olarak bildirilmektedir. Yapılan geniş serili bir meta-analizde varikosel ameliyatı sonrası spontan gebelik şansının 3 kat arttığı gösterilmiştir.

Varikosel tedavi edilmezse testiste hasarlanmaya bağlı küçülme, sperm üretiminde bozulmaya bağlı infertilite, erkeklik hormonu üretimindeki azalmaya bağlı cinsel fonksiyon bozuklukları, genişlemiş venlere bağlı testiste şişlik ve ağrıya yol açabilir.

İleri derece varikoseli olan kişilerde testiste oluşacak harabiyet erkeklik hormonu üretiminde bozulmaya; bu durumda cinsel istekte azalma ve sertleşme sorunu gibi cinsel fonksiyon bozukluklarına yol açabilecektir.

Varikosel eğer adolesan yani ergenlik döneminde tespit edilmişse ve testis gelişimini bozuyorsa ameliyat olması önerilmektedir. Yine erişkin dönemde saptanan klinik varikoseli olan hastalarda infertilite ve sperm parametrelerinde bozulma tespit edilmişse varikosel ameliyatı olması önerilir.

Kasık bölgesinden girilerek uygulanan altın standart teknik olan “mikroskopik subinguinal varikoselektomi” ameliyatı sol ve sağ testis olmak üzere her bir taraf için yaklaşık 30-40 dakika arasında sürmektedir.

Konu Özeti

✅ Hastalık Adı Varikosel
✅ Belirtileri Kısırlık, Ağrı, Şişlik, Küçülme
✅ Tanı Yöntemleri Elle Muayene, Skrotal Doppler Ultrasonografi, Semen Analizi
✅ Tedavi Seçenekleri Varikosel Ameliyatı
✅ Tedavi Fiyatı Görüntüleyiniz

NOT : Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Prof. Dr. Berkan Reşorlu

Doktorunuza Sorun

SİZİ ARAYALIM

WhatsApp
Telefon
Yol Tarifi
Doktorunuza Sorun